ατμοσειρήνα

ατμοσειρήνα
Συσκευή που λειτουργεί με ατμό και τη χρησιμοποιούσαν κυρίως στα ατμόπλοια για να εκπέμπει ηχητικά σήματα. Ο ατμός μπαίνει σε μία κυλινδρική θήκη με διπλά τοιχώματα και εκρέει με ορμή από λοξές σχισμές του εσωτερικού τοιχώματος. Το ρεύμα αυτό του ατμού συναντά αντίστοιχες σχισμές ενός κοίλου κυλίνδρου που αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του με μεγάλη ταχύτητα. Από την αυξομείωση της εκροής (ο ατμός βγαίνει με μεγαλύτερη ή μικρότερη ευκολία όταν μπροστά από τις σχισμές εκροής περνούν αντίστοιχα οι σχισμές ή τα πλήρη μέρη του κυλίνδρου που περιστρέφεται) παράγεται ήχος που είναι τόσο πιο οξύς όσο πιο μεγάλη είναι η ταχύτητα περιστροφής και όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των σχισμών.
* * *
η
σειρήνα που παράγει ήχο με τη βοήθεια ρεύματος ατμού (σε ατμόπλοια, σιδηροδρόμους κ.λπ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”